PAYLAŞ
KAYDIR

BLOG

Unutulma Hakkı

  • 37 Görüntüleme

#Unutulmahakkı


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), “unutulma hakkı" ile ilgili karar aldı. Bu kararla birlikte unutulma hakkı kapsamı daha belirlenebilir oldu.

"Unutulma hakkı", kişi ve kurumların internette kendi adlarıyla arama yapıldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkıdır.

"Unutulma hakkı”, kişinin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi şeklinde de ifade edilebilir.

KVKK'nin kararına göre arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasını isteyenler öncelikle arama motorlarına başvuru yapacak, taleplerin reddedilmesi veya başvuru sahibine cevap verilmemesi halinde ilgili kişilerce Kurula şikayette bulunulabilecek.

Karara göre, kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılacak, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığı gözetilecek. Zira unutulma hakkı istisnai bir hak olup, kamunun bilgi edinmesinin sağlayacağı menfaatlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler kullanılacak:


- İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?
- Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?
- Bilginin içeriği doğru mu?
- Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili?
- Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliği taşıyor mu?
- Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu?
- Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi?
- Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor mu?
- Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu?
- Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı?
- Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor?
- İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir zorunluluk var mı?
- İlgili kişiye ilişkin bilgi, ceza gerektiren bir suçla mı ilgili?

Değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterler bunlarla sınırlı olmayıp, her somut olay özelinde Kurul tarafından ilave ölçütler de gündeme gelebilecek.

Unutulma hakkı çerçevesinde kişi ve kurumların kendileri ile ilgili bilgilerin kaldırılmasını talep etmeleri halinde, güncel bilgilerin kaldırılmasının güncelliğini kaybetmiş bilgilere oranla daha zor olduğu, kamusal yaşamda rol oynayan kişilerin sade vatandaşlara göre veri kaldırılması taleplerinin karşılanmasının daha zor olduğu, yine çalışma hayatı ile ilgili verilerin kaldırılmasının özel hayata ilişkin verilerin kaldırılmasından zor olduğu, gerçeğe aykırı intiba verilerin kaldırılmasının kabul edilmesinin daha olası olduğu söylenebilir.

Hakaret ya da iftira içerikli veriler içinse KVKK’ya başvurmak yerine mahkemeye başvurmak daha uygun olacaktır.

01.
Copyright © 2020. Her Hakkı Saklıdır. kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.
ÜSTE ÇIK