PAYLAŞ
KAYDIR

BLOG

Ücret Alacaklarını Tahsil Edemeyen İşçiler İçin Ücret Garanti Fonu

  • 149 Görüntüleme

Ücret Alacaklarını Tahsil Edemeyen İşçiler İçin Ücret Garanti Fonu

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi gereği: işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan 3 aylık ödenmeyen ücret alacakları Ücret Garanti Fonundan ödenmektedir.

Bu amaçla kurulan Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının %1’ inden oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, fon kaynakları ile sınırlı olup, başvuru sırasına göre yapılmaktadır.

Ücret garanti fonu ödemelerini alamayan çalışanlar için yalnızca üç aylık bir önlemdir.

İşçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi sebebiyle ödenmemiş ücret alacakları olması halinde, 3 aylık ücret alacakları açısından Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanabilmesi için aşağıdaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

  • Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun'u kapsamında çalışıyor olması,
  • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son 1 yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması,
  • Ödenmeyen ücret alacağının üzerinden 5 yıl geçmemiş olması.

 

Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan ve yukarıda sayılan koşulları taşıyan işçilerin; Ücret Garanti Fonu talep dilekçesi, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğünü gösterir belge ve ücret alacağını gösterir alacak belgesi ile İŞKUR’a şahsen başvurması yeterlidir.

Ücret Garanti Fonu kapsamında kalan işçilere; belgelerinde eksiklik olmaması halinde, başvurularını izleyen ayın sonuna kadar işverenden aldıkları ücretin tamamı tutarında (Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler her halükarda sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırını aşamaz) ödeme yapılmaktadır. Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanan ilgililer, T.C. kimlik kartları ile herhangi bir PTT şubesinden ödemelerini tahsil etmektedirler.

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği gereğince ücret alacağının fondan ödenmesi halinde, yapılan ödemelerin; iflas durumunda İflas Masasına, iflasın ertelenmesi durumunda Kayyıma, işveren için Aciz Vesikası alınması durumunda İcra Dairesine, konkordato durumunda Konkordato Komiseri veya Konkordato Tasfiye Memuruna ve işverenin bağlı bulunduğu vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Ücret Garanti Fonu sayesinde, ödeme güçlüğüne düşen işverenlerden ücret alacaklarını tahsil edemeyen işçiler için bir nebze kolaylık sağlanmış ve ekonomik mağduriyetleri 3 aylık ücret tutarlarında olsa da giderilmeye çalışılmıştır.

 

 

01.
Copyright © 2020. Her Hakkı Saklıdır. kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.
ÜSTE ÇIK