İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Ofisimizde iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında dava takibi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Eskişehir İş Hukuku avukatı. Eskişehir İşçi uyuşmazlığı. Eskişehir Kıdem Tazminatı. Eskişehir İş Akdi Feshi. Eskişehir iş sözleşmesi. Eskişehir işçi avukatı. Eskişehir İş Mahkemesi Avukatları