İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

  • Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi;
  • Kira Sözleşmeleri;
  • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
  • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
  • İpotek Sözleşmeleri;
  • Kat İrtifakı Sözleşmeleri;
  • İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri;
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler.