İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

Takip aşamasındaki alacaklara ilişkin işlemler etkin ve süratli bir takiple sonuca ulaştırılmaktadır.