Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, banka ve finans konularında yargıda belirlenmiş maddelerce desteklenen yasal hüküm ve olayları kapsamaktadır. Finans Hukuku; Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık ve Finans Hukuku kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. Eskişehir bankacılık ve finans hukuku

  • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
  • Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
  • Kurumsal Finansman
  • Finansal Kiralama
  • Varlık Finansmanı
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Sermaye Piyasası Uygulamaları