İŞÇİLİK ALACAKLARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI

İşçilik alacakları işten ayrılma söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak gündeme geliyor.

 

İşten ayrılmamız söz konusu ise,

 

Bir sebep dâhilinde kendimiz ayrılacak olabiliriz,

Ya da işyeri iş sözleşmesini fesih edebilir. Önceliğimiz işlemler gerçekleşmeden baroya kayıtlı bir avukata ulaşmak olmalı.

 

Ancak bu şekilde bizim açımızdan sağlıklı bir süreç yaşanabilir.

 

İş sözleşmemizi haklı olarak sonlandırmamızı gerektirecek bir sebep mevcut olabilir. Sonucunda da kıdem tazminatı, fazla mesai, izin ücretlerini hak etmemizi sağlayacak şekli ile sözleşmemizi sonlandırmamızda alacağımız hukuki yardımın etkisi belirleyici olacaktır.

 

İş sözleşmemiz işverence fesih edildiğinde de gecikmeksizin hukuki yardım almalıyız. Zira,

İşe iade davası açmamız söz konusu olabilir. İşverenin iş akdini feshi “haklı fesih” kapsamında değil ise. Öncelikle arabulucuya başvurup, anlaşamama halinde dava açarak işe iade olmamız mümkün olacaktır. İş verenin kesinleşmiş bir işe iade davası talebini yerine getirmemesi halinde ise en az dört net, dört brüt maaş işe almadığı çalışanına ödeme yapması gerekecektir.

 

Yine iş akdinin feshine bağlı olarak kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ücretleri ….. ücretler için alacak davası açma hakkı mevcuttur.